MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE MÁY MỚI NHẤT

Ngày đăng: 13/04/2023 04:07 PM

Gia Bảo Moto xin chia sẻ đến bạn mẫu hợp đồng thuê xe máy mới. Hãy tham khảo các bài viết sau nhé!

Hợp đồng cho thuê xe máy là gì ?

Hợp đồng cho thuê xe máy là sự thỏa thuận giữa các bên. Bên cho thuê giao xe cho bên thuê sử dụng trong một thời hạn, bên thuê trả tiền thuê.

Hợp đồng thuê xe có thể được ghi nhận bằng miệng hoặc bằng văn bản.

Nội dung hợp đồng thuê xe phải bao gồm: thông tin các bên, mục đích thuê, giá thuê, phương thức thanh toán, thời hạn thuê, quyền và nghĩa vụ của hai bên.

Một số lưu ý khi làm hợp đồng cho thuê xe máy

Hợp đồng cho thuê xe máy

Người thuê xe cần xác định rõ thông tin pháp lý của chủ xe thông qua giấy đăng ký xe, giấy đăng kiểm và các giấy tờ khác. Tránh trường hợp người cho thuê xe không chính chủ hoặc xe bị cầm cố, thu giữ tài sản, …

Hình thức hợp pháp nhất của hợp đồng là văn bản có công chứng.

Hình thức của hợp đồng cho thuê xe máy

Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Theo quy định của giao dịch dân sự được thực hiện bằng phương thức điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu là giao dịch bằng văn bản.

===>> Bạn có thể tham khảo thêm về dịch vụ thuê xe máy ở Sài Gòn giá rẻ nhất thị trường.

Mẫu hợp đồng cho thuê xe máy mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

———-oOo———-

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE MÁY

Số: ……–HĐTX

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.

Hôm nay, ngày … tháng …  năm 2018, chúng tôi gồm :

BÊN A: (Bên thuê xe)

 • Ông/bà:…………………………………………………………………………………
 • Địa chỉ:…………………………………………………………………………………
 • Điện thoại: ……………………………………………………………………………
 • Hộ Khẩu:……………………………………………………………………………….
 • CMT số………………………………..cấp ngày……/…./…….. tại……………..

BÊN B: (Bên Cho thuê xe máy)

 • Ông/bà:………………………………………………………………………………
 • Địa chỉ:……………………………………………………………………………
 • Điện thoại:……………………………………………………………………………
 • Đại diện:……………………………………………………………………………
 • Chức vụ:……………………………………………………………………………
 • Mã số thuế:……………………………………………………………………………

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe máy với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE MÁY

Bên A đồng ý thuê của bên B thuê 01 xe………………..

 • Loại …………………………..,sản xuất năm ….., biển kiểm soát số ………………….

ĐIỀU 2 : GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

Giá thuê xe máy là: ……..……đồng/ngày(…………………………………………………………..…) hoặc ….……đồng/tháng(………………………………………….…)(Giá trên chưa gồm thuế GTGT )

Bên A giao xe và toàn bộ giấy tờ xe cho bên B và ngay khi hợp đồng được ký kết.

Bên B ứng trước 100% tiền thuê xe cho bên A ngay sau khi hợp đồng này được ký kết.

ĐIỀU 3 : TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

3.1. Trách nhiệm, quyền hạn của bên A

Đặt trước …………..đồng (……………………………………………. đồng) cho bên B.

Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn:

Theo ngày – trước 17h ngày……

Theo tháng – trước ngày cuối cùng của tháng……

Chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng xe theo định kỳ

Chịu toàn bộ chi phí xăng dầu khi sử dụng xe.

3.2. Trách nhiệm của bên B

Giao xe và Hợp đồng này cho bên A ngay khi hợp đồng này có hiệu lực.

Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.

Mua bảo hiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng cho thuê xe máy

ĐIỀU 4 : HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ….. đến hết ngày …..

Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên kia trước ít nhất 01 tháng.

ĐIỀU 5 : ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.

Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.

Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 bản. Bên B giữ 01 bản.

        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Bài viết trên đây là thông tin về hợp đồng cho thuê xe máy bạn cần biết. Hy vọng bài viết này đã mang lại thông tin hữu ích cho bạn.

Bài viết liên quan

Zalo
Hotline